Függelékek

image description

FÜGGELÉKEK

Az egyezmény hatálya alá közel 36.000 állat- és növényfaj tartozik, melyeket attól függően, hogy azokat mennyire veszélyezteti a nemzetközi kereskedelem, három függelékbe (I, II, III) sorolja. A CITES bizonyos esetekben tiltja, a legtöbb faj esetében pedig egy szigorú engedélyezési rendszerrel szabályozza a függelékein szereplő fajokkal folytatott nemzetközi kereskedelmi tevékenységeket. A nemzetközi kereskedelemben egyaránt előfordulnak az állat- és növényfajok élő példányai, mind pedig azok részei, származékai (pl. elefántcsont, korall, kaviár, hüllőbőrből készült táskák, faanyag). Éppen ezért a CITES a hatálya alá tartozó fajok vonatkozásában nem csak az élő példányokra, hanem azok minden felismerhető részére és származékára is kiterjesztette a védelmet.

Veszélyeztetettségük alapján az egyes fajokat, faj csoportokat az egyezmény az alábbi 3 függelékbe sorolta be:

I. függelék

Az I. függeléken azok a fajok szerepelnek, amelyek a nemzetközi kereskedelem káros hatásai miatt már a kipusztulás szélére kerültek, vagy a kereskedelem hatására könnyen oda kerülhetnek. Ezek a legszigorúbban védettek, ezért az egyezmény tiltja a vadon befogott / begyűjtött példányokkal folytatott kereskedelmi tevékenységet. Ide tartoznak például az állatok közül az elefántok, orrszarvúak, emberszabású majmok, a tigris, ritka ragadozó madarak, papagájok és hüllők, a növények közül pedig számos orchidea és kaktusz. 

Csak az adott faj fennmaradása érdekében, illetve nagyon szigorú feltételek mellett oktatási és kutatási célból engedélyezhető befogásuk, begyűjtésük, az élő állatok és növények, részeik, származékaik és a belőlük készített termékek, preparátumok exportja, importja és re-exportja is. Kivételes esetekben meghatározott kvóta erejéig egyes fajok vadászata és a vadászati trófea kivitele / behozatala engedélyezett. 

II. függelék

A II. függeléken felsorolt fajok a kereskedelem miatt szintén veszélyeztetettek, állományuk azonban ma még nincs kritikus helyzetben. Ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjanak, az egyezmény szigorúan szabályozza a velük folytatott kereskedelmet. Ezek a fajok egy tudományos állományfelmérés alapján meghatározott éves mennyiség (exportkvóta) erejéig, engedélyekkel kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Ide tartozik a CITES hatálya alá tartozó fajok jelentős része és eltekintve egyes kivételektől, amelyek az I. függelékbe tartoznak, itt szerepel például a macskafélék, medvék, főemlősök, papagájok, krokodilok, szárazföldi teknősök, kaktuszok, orchideák, korallok összes faja.


III. függelék

A III. függeléken olyan fajok szerepelnek, melyeknek egy adott országban élő állománya veszélyeztetett, de a helyi természetvédelem nem elég erős ahhoz, hogy a kereskedelem káros hatásaitól megvédje. Ezért ehhez nemzetközi segítséget igényel. Ilyen faj például a rozmár melyet Kanada vett fel a CITES III. függelékébe.