Jelölési előírások

image description

JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK

Minden bejelentésköteles élő állatot az alábbi egyedi jelöléssel kell ellátni. 

MADARAK

Fogságban szaporított madarak jelölésére varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűt kell használni, melyet fióka korban helyeznek fel, és a madár lábának kifejlődését követően nem távolítható el. A gyűrűnek folytonosnak kell lennie, amelyen nincsen semmilyen megszakítás vagy illesztés, és amelyet semmilyen módon nem változtattak meg. A gyűrűn az alábbi karakterekből álló számnak kell szerepelnie:

  • karakter: H
  • 2.–3. karakter: az egyesület sorszáma (1–50-ig) vagy 00, ha nem egyesületi tag
  • 4.–7. karakter: a tenyésztő saját azonosító száma (a számot az illetékes természetvédelmi hatóság adja meg)
  • 8.–9. karakter: az évszám két utolsó számjegye (pl. 17) az előzőekre merőlegesen
  • 10.–11. karakter: a madarat egyedileg megkülönböztető kód 01-től kezdődően (ez minden esetben különbözik)

Csak a varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű igazolja hitelt érdemlően, hogy a madár nem vadon befogott, hanem tenyésztett. Amennyiben az állat fizikai vagy magatartásbeli tulajdonságai miatt nem alkalmazható a zárt lábgyűrű, kérelemre az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyezhet más jelölési módszert is. Ennek igényléséhez a jelölés előtt írásos kérelemben kell az illetékes természetvédelmi hatósághoz fordulni.

Ha az állattartó a madarak kötelező zárt gyűrűs jelölésére vonatkozó rendelkezéseket megsérti, a természetvédelmi hatóság a madarat lefoglalja, és elkobozza.

Az ellenkező bizonyításáig a zárt lábgyűrű hiányában is tenyésztett példánynak kell tekinteni a következő madárfajok egyedeit:

a) a tyúk-, a lúd- és a galambalakúak rendjének, valamint a futómadarak valamennyi faja,

b) a 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó papagájfajok (hullámos papagáj (Melopsittacus undulatus), nimfa papagáj (Nymphicus hollandicus), kis sándorpapagáj (Psittacula krameri), rózsásfejű törpepagáj (Agapornis roseicollis))

c) ezüstcsőrű pinty (Lonchura cantans), malabári pinty (Lonchura malabarica), muskátpinty (Lonchura punctulata), japán sirályka (Lonchura striata domestica),

d) ausztrál pintyfajok (Gould-amandina (Erythrura gouldiae), ékfarkú amandina (Poephila acuticauda), szakállas amandina (Poephila cincta), álarcos amandina (Poephila personata), zebrapinty (Taeniopygia castanotis), rácsosszárnyú asztrild (Taeniopygia bichenowii), barnacsíkos pinty (Aidemosyne modesta), kákapinty (Neochmia ruficauda), festett asztrild (Emblema pictum), gyémántpinty (Stagonopleura guttata) és

e) kanári (Serinus canaria).

SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK

A szárazföldi teknősök jelölésére mikrochipet kell alkalmazni.

Tekintve, hogy a fiatal, kisméretű teknősökbe ennek behelyezése sérüléseket okozhat, ezért az állatot 10 cm páncélhosszúság eléréséig 6 havonta has páncél fotózás céljából be kell mutatni a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságnak. A bizonylatok csak a rendszeres fotózás esetében érvényesek. A fénykép az állathoz kiadott dokumentumon (tenyésztői bizonylaton, származási igazoláson vagy az EU-bizonylat pótlapján) szerepel. Az állatot 10 cm páncélhosszúság elérése után be kell chipeztetni, és a hozzá tartozó dokumentumot újra kell érvényesíttetni az illetékes természetvédelmi hatóságnál. A 6 havonta történő fotózás, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők elkerülhetők a fiatal teknősök kisméretű, ún. nanochippel vagy mini mikrochippel történő jelölésével.  

EGYÉB GERINCESEK

E fajok jelölésére mikrochipet kell alkalmazni. Ettől eltérő jelölést csak előzetes engedélyezés esetén lehet alkalmazni. Az erre vonatkozó kérelmet a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.