"A" mellékletes fajok kereskedelme

image description

VÁSÁRLÁS AZ EU-BAN

Ha Ön az EU-ban – legyen az Magyarországon vagy az EU más tagállamában – a 338/97/EK Tanácsi rendeletben szereplő állatot szeretne vásárolni, mindenekelőtt azt kell megvizsgálnia, hogy az adott faj a Tanácsi rendelet melyik mellékletében szerepel, mert alapvetően ettől függ, hogy a kereskedelmi tevékenységhez milyen dokumentumokra lesz szüksége.

„A” mellékletes állatok

A szabályozás magára a kereskedelmi tevékenységre, azaz – többek között – a vételre vonatkozik, ezért a Magyarországon vagy a más EU tagállamban történő vásárlásra ugyanazok a szabályok érvényesek. Az EU-ban „A” mellékletes állat csak EU–bizonylattal árusítható. Így, ha Ön „A” mellékletes állatot szeretne vásárolni, csak akkor tegye meg, ha EU-s bizonylattal (sárga színű) együtt árulják.

Tudnivalók vásárlás előtt

Az „A” mellékletes állatokat kötelező egyedi jelöléssel ellátni, így csak olyan állatot vegyen meg, amelyik rendelkezik egyedi azonosító jelöléssel (fogságban szaporított madarak esetén zárt lábgyűrű, egyéb esetben mikrochip, kisméretű hüllők esetén fotóazonosítás). Az állat adatait vesse össze az EU-bizonylaton találhatóakkal (pl. fajnév, egyedi jelölés száma / kódja), és csak abban az esetben vegye meg az állatot, ha ezek megegyeznek.

Az általános szabályokon kívül vannak kivételek: egyes könnyen tenyészthető madárfajok esetében az alábbi feltételek mellett az állatnak nem kell bizonylattal rendelkeznie.

Ha

  • a faj szerepel a Bizottság 865/2006/EK rendeletének X. mellékletében (pl. tűzcsíz, himalájai fényfácán)
  • a példányok fogságban szaporítottak, 

akkor az Európai Unión belül szabadon mozoghat és bizonylat nélkül kereskedelmi forgalomba is kerülhet. Fontos, hogy Magyarországon csak az a madár tekinthető fogságban szaporítottnak, amely varratmentesen zárt egyedi lábgyűrűvel van megjelölve.

Teendők vásárlást követően

Mivel a bizonylat az állat származását igazolja, ezért a vásárlást követően általában nem szükséges új bizonylatot beszerezni. Ugyanakkor az egyes hatóságok feltüntethetnek különleges feltételeket a bizonylatokon, amelyek csak bizonyos tranzakciókra teszik azt érvényessé (például fotóazonosítással ellátott kis méretű hüllők esetében, amelyeket nem lehet végleges módszerrel egyedileg megjelölni). 

Fontos, hogy az állat megszerzését – a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt fajok kivételével – a megszerzést követő 30 napon belül, díszállatok esetén a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetében Pest Megyei Kormányhivatalhoz) be kell jelenteni.

A vásárlást az azt követő 30 napon belül díszállatok esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) be kell jelenteni. A Tulajdonosváltozás-bejelentő lapot itt töltheti le.

A bejelentőlapon fel kell tüntetnie az új tulajdonos, az előző tulajdonos, a megvásárolt állat, valamint az átadott dokumentum adatait. 

A bejelentéshez kérjük, csatolja a származást igazoló dokumentumok másolatát. 


ELADÁS AZ EU-BAN

 „A” mellékletes állatok

Az „A”mellékletben felsorolt fajok fogságban szaporított példányainak eladásához, a kereskedelmi célú bemutatáshoz, eladási ajánlattételhez, kereskedelmi célú tartáshoz és az eladásra való szállításhoz ún. EU-s bizonylat szükséges. A szabályozás magára a kereskedelmi tevékenységre, tehát többek között már az eladásra való felkínálásra (pl. hirdetésre) is vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön egy „A” mellékletes állatát (pl. egy görög teknőst vagy egy sárgabóbitás kakadut) egy börzére elszállítja, ott azt bemutatja, vagy Internetes felületen hirdeti, EU-s bizonylattal kell rendelkeznie, tekintet nélkül arra, hogy végül valóban eladja-e az állatot, vagy sem.

Fontos, hogy EU-n belül ugyanazok a rendelkezések érvényesek valamennyi tagállamban. Tehát, ha Ön Magyarországon adja el az állatot, ugyanúgy EU-bizonylattal kell rendelkeznie, mintha Németországban vagy Dániában kerülne sor az adás-vételre.

Előzetes teendők

Ha „A” mellékletes állatát el akarja adni, vagy eladásra felkínálni

Görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős esetében a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóságtól, minden más állatfaj esetén a CITES Igazgatási Hatóságtól kérelmeznie kell a tranzakcióra feljogosító, azaz az eladást lehetővé tévő EU-s bizonylatot.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet honlapunkról itt tölthet le. A kérelem hátoldalán kitöltési útmutatót talál, amely segítséget nyújt a formanyomtatvány helyes kitöltésében. Az EU-bizonylat kiállítása igazgatásiszolgáltatási díj köteles eljárás.

Mivel az EU-s bizonylat az állat legális eredetének igazolására is szolgál, így kérelméhez mellékelnie kell a példány eredetét bizonyító dokumentumot (annak eredeti példányát):

  • Ha régebbi állatról van szó, amelyhez Ön rendelkezik már tenyésztői bizonylattal, eredetigazolással vagy külföldi állat esetén származási igazolással, azt csatolja be a kérelme mellé, és e helyett fogja megkapni EU-bizonylatát.
  • Ha újonnan született szaporulathoz szeretne EU-s bizonylatot igényelni, akkor a szaporulatbejelentő lapon kell jeleznie a szülőállatokra vonatkozó adatokat, amelyeken külön jeleznie kell, hogy EU-s bizonylatot kér.

EU-bizonylatot csak egyedileg megjelölt állathoz lehet kiállítani. A különböző állatcsoportokra vonatkozó egyedi jelölési módokat jogszabály írja elő.

Mivel az ügyintézési határidő 30 nap, célszerű, ha megtervezi az eladást, és idejében benyújtja a dokumentumok iránti kérelmét, mert bizonylat nélkül az állat eladása jogellenes!

Teendők eladáskor

Eladáskor az EU-bizonylatot az állattal együtt át kell adni az új tulajdonosnak. Mivel a bizonylat az állat származását igazolja, ezért annak tartásához nem szükséges az új tulajdonosnak új bizonylatot beszereznie. Továbbadásnál viszont mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy a kiállító hatóságok bizonyos esetekben korlátozhatják a bizonylat érvényességét, ami lehet, hogy csak egyetlen tranzakcióra érvényes. Az ilyen dokumentum ugyan igazolja a példány jogszerű eredetét, de nem jogosít fel további eladásra. Ehhez új bizonylatot kell kérelmeznie a tulajdonosnak. 

Ha itthon adja el állatát, kérjük, tájékoztassa a vevőt arról, hogy 30 napon belül be kell jelentenie a vásárlást. Egyes könnyen tenyészthető, „A” mellékletes madárfajok (például a kecskepapagáj) esetében az EU előírásai alapján nincs szükség bizonylatra:

Ha

  • a faj szerepel a Bizottság 865/2006/EK rendeletének X. mellékletében,
  • a példányok fogságban szaporítottak, 

akkor az Európai Unión belül szabadon mozoghatnak és kereskedelmi forgalomba is kerülhetnek. Fontos, hogy Magyarországon csak az a madár tekinthető fogságban szaporítottnak, amely varratmentesen zárt egyedi lábgyűrűvel van megjelölve.

Teendők eladást követően - Bejelentés

Az eladást az azt követő 30 napon belül díszállatok esetén a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) be kell jelenteni. A Tulajdonosváltozást bejelentő lapot itt töltheti le. A bejelentőlapon fel kell tüntetnie az előző tulajdonos, az új tulajdonos, az eladott állat, valamint az átadott dokumentum adatait.